LAATSTE NIEUWS

Avond4daagse

 Afbeeldingsresultaten voor avond4daagse sittard

CliniClowns
cliniclowns_166

 


 

 

 

 

 

Nieuws

Nieuwe foto's: Kijk bij groepen:SO7

Algemene informatie:
Nieuw schoolondersteuningsprofiel SO
Spelenderwijs ontwikkelen

fotos_135

Heeft Uw zoon of dochter een voedselallergie? Kijk bij Keuken voedselallergie.

 

Speculaasactie
speculaas_155

 

 

 

 

 

Nationaal Schoolonbijt
schoolontbijt_193


Certificaten/Diploma

diploma_400

WELKOM

De Parkschool, ressorterend onder de Stichting Kindante, biedt een vorm van speciaal onderwijs aan een specifieke groep leerlingen, namelijk kinderen die zeer moeilijk leren. De school is voor hen de enig mogelijke vorm van onderwijs en dus meestal einddoel. De leerlingen die onze school bezoeken zijn in de eerste plaats kinderen die in ontwikkeling zijn.

De ontwikkelingsmogelijkheden worden mede bepaald door de aard van hun handicap. We streven er naar een stimulerend en uitlokkend klimaat te bieden. Een sfeer van geborgenheid en veiligheid is de basis van het leren. De school gaat uit van de mogelijkheden en beperkingen van alle individuele kinderen. Respect voor elk kind staat voorop.

 

p1000319_1_448

 


Beste Ouders / verzorgers

Zoals bekend is op 6 november a.s. een landelijke staking aangekondigd binnen het  voorgezet- en primair onderwijs. Gezien de grote stakingsbereidheid bij onze medewerkers in het gehele cluster (V)S)-SBO, zien wij ons genoodzaakt op die dag onze scholen te sluiten. Dit betekent dat de scholen ook niet telefonisch bereikbaar zijn.
Donderdag 7 november staan wij weer klaar voor u en uw kind.

 

 

Met vriendelijke groet,

Ben Dieteren | Xaverius
Fieny Cals | Het Mozaiëk 
Johan van Keulen | Parkschool
Loe Reinders & Ilse Wietz-Hamers | De Blinker
Patricia Linssen | De Horst

 

brief staking 6 november.pdf