Dit is een website waar ouders en andere belanghebbenden informatie over scholen kunnen opzoeken en scholen met elkaar kunnen vergelijken. De Parkschool is ook terug te vinden op deze site.

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van SO en VSO de Parkschool. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de Parkschool zelf. Waar nodig wordt bij de cijfers en feiten een toelichting gegeven. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. Klik op de link om de  informatie te bekijken.

Scholen op de kaart