Om de samenwerking met het KDC 't Steyntje te intensiveren, heeft de Parkschool subsidie gekrlegen voor het project 'Spelenderwijs ontwikkelen'. Deze subsidie is toegekend door de Werkplaats. Door het project 'Spelenderwijs ontwikkelen!'zullen de medewerkers van KDC 't Steyntje en de medewerkers van de Parkschool nog meer van elkaars expertise gebruik maken en zal de samenwerking met KDC 't Steyntje geïntensiveerd worden, waardoor de kinderen van de schoolvoorbereidingsgroep van KDC 't Steyntje optimaal worden voorbereid op de overstap naar onderwijs op de parkschool. Tevens wordt het onderwijsaanbod zo optimaal mogelijk afgestemd op de behoefte van alle kinderen van de voorbereidingsgroep van KDC 't Steyntje en álle leerlingen van de Parkschool.

Klik op de link om het document te openen Subsidie spel Parkschool

Zie ook: Onderwijswerkplaatslimburg.nl/projecten/spelenderwijs-ontwikkelen