Zedemo

Alle VSO leerlingen volgen de lessen arbeidstraining / Zedemo.
Zedemo is een trainingsmethode die ontwikkeld is voor mensen met een beperking.
Het richt zich op de ontwikkeling van de motorische handvaardigheden van deze doelgroep.
Door de trainingsmaterialen van Zedemo zijn jongeren beter voorbereid op hun stage en toekomstige werkplek.

Zedemo traint : - basis handvaardigheden die nodig zijn voor zelfredzaamheid en het verrichten van arbeid.

- vaardigheden zoals doorzettingsvermogen, concentratie en taakgerichtheid die nodig zijn  op werkplekken.

- vaardigheden zoals samen werken, verantwoordelijkheid en een hulpvraag stellen.