SCHOOLTIJDEN / JAARPLANNER 2020-2021

SO (ochtend)
Maandag
09.00-12.15 uur
Dinsdag
09-00-12.15 uur
Woensdag*
09.00-12.45 uur
Donderdag
09.00-12.15 uur
vrijdag
09.00-12.15 uur
SO (middag)
Maandag
13.00-15.15 uur
Dinsdag
13.00-15.15 uur
Woensdag
Donderdag
13.00-15.15 uur
vrijdag
13.00-15.15 uur
VSO (ochtend)
Maandag
09.00-12.00 of 12.30 uur
Dinsdag
09.00-12.00 of 12.30 uur
Woensdag
09.00-12.45 uur
Donderdag
09.00-12.00 of 12.30 uur
Vrijdag
09.00-12.00 of 12.30 uur
VSO (middag)
Maandag
12.30 of 13.00 uur - 15.15 uur
Dinsdag
12.30 of 13.00 uur - 15.15 uur
Woensdag
Donderdag
12.30 of 13.00 uur - 15.15 uur
Vrijdag
12.30 of 13.00 uur - 15.15 uur

Woensdag* SO1 leerlingen geen school

Wanneer zijn de vakanties? Wat staat er de komende tijd te gebeuren?
Vakanties en vrije dagen

Vakanties en vrije dagen
Herfstvakantie
19-10-2020 t/m 23-10-2020
Kerstvakantie
21-12-2020 t/m 01-01-2021
Carnavalsvakantie
15-02-2021 t/m 19-02-2021
Paasmaandag
05-04-2021
Koningsdag
27-04-2021
Meivakantie
03-05-2021 t/m 14-05-2021
Pinkstermaandag
24-05-2021
Zomervakantie
26-07-2021 t/m 03-09-2021
Jaaroverzicht o.v.b.
Maandag 24-08-2020
eerste schooldag
Maandag 07-09-2020
algemene ouderavond SO
Maandag 14-09-2020
algemene ouderavond VSO
Maandag 05-10-2020
studiedag cluster MaatKRACHT ( alle leerlingen hebben vrij)
Maandag 02-11-2020
studiedag VFAT (alle leerlingen hebben vrij)
Vrijdag 04-12-2020
sinterklaasviering
Maandag 14-12-2020
ouderavond
Woensdag 16-12-2020
Kerstviering
Maandag 18-01-2021
studiedag VFAT (gaat i.v.m. Corona niet door)
Maandag 01-02-2021
studiedag VFAT (gaat i.v.m Corona niet door)
Vrijdag 05-02-2021
uitroepen prins en prinses
Maandag 08-02-2021
studiedag VFAT (gaat i.v.m Corona niet door)
Vrijdag 12-02-2021
carnavalsviering
Vrijdag 02-04-2021
Paasviering
Vrijdag 23-04-2021
studiedag Leefstijl (alle leerlingen hebben vrij) Deze studiedag gaat door
Maandag 05-07-2021
ouderavond
Tijdstip nader te bepalen: schoolreisje SO en VSO