Verkeersexamen

13 leerlingen hebben dit schooljaar meegedaan aan de lessen Verkeer onder leiding van meneer Xavier.

Iedere dinsdagmiddag hebben ze life of online les gekregen.

Tijdens het VVN theoretisch Verkeersexamen moesten de leerlingen 25 vragen beantwoorden vanuit hun rol als fietser, voetganger of passagier. De leerlingen moeten  verkeersbegrippen en verkeersafspraken onder de knie hebben. Alle afspraken zijn geformuleerd in termen van gedrag van de leerling in de rol van voetganger en fietser. Ook de betekenis van de verkeersborden  moeten ze kennen. Het examen was digitaal.
Iedereen is geslaagd voor het theorie-examen.

Op naar het VVN praktisch examen.
Tijdens het VVN praktisch Verkeersexamen wordt getoetst of de leerlingen de theorie goed kunnen toepassen in het echte verkeer. Tijdens het examen fietsen de kinderen een route. Langs de route staan vrijwilligers die, aan de hand van een controlelijst of app, beoordelen of de leerlingen goed handelen.

Alle leerlingen zijn geslaagd. Proficiat

Tijdens een feestelijk bijeenkomst zijn de diploma's uitgedeeld.