Intensievere samenwerking tussen onderwijs en zorg; dat zal móeten, in het belang van het kind. Dat het ook kán, bewijzen Daelzicht en (V)SO de Parkschool. Dankzij een subsidieregeling van de gemeenten in Zuid-Limburg, voor de regio Westelijke Mijnstreek met name Sittard-Geleen, Beek en Stein, zijn de organisaties kunnen starten met een pilot waarbij ze samenwerken in doelgroeparrangementen. Van alle betrokken partijen staan, mede op initiatief en met ondersteuning van de Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs, de neuzen dezelfde kant op. Aan het tot stand komen van de subsidieregeling is een intensief voorbereidingstraject tussen samenwerkingsverbanden en gemeenten vooraf gegaan. Alle partijen laten zien dat het in de praktijk écht werkt. In dit artikel vertellen medewerkers van de verschillende partijen over deze doelgroeparrangementen, hoe ze samenwerken, hoe dat er in de praktijk uitziet en wat de opbrengsten ervan zijn.

artikel_parkschool-daelzicht

 

folder parkschool-daelzicht