Onderwijs en zorg

Alle kinderen moeten naar school kunnen gaan, ook als zij daarnaast extra zorg nodig hebben. De Rijksoverheid wil zorg en onderwijs voor kinderen met een (grote) ondersteuningsbehoefte beter regelen. Met het Experiment Onderwijszorgarrangementen kijkt de overheid samen met onderwijszorginitiatieven naar maatwerkoplossingen.(Onderwijs en zorg | Passend onderwijs | Rijksoverheid.nl)

Onderwijs en zorg op de Parkschool
Sinds 2019 werkt de Parkschool intensief samen met Daelzicht in de doelgroep arrangementen onderwijs-jeugdhulp. (DGA)
Dankzij deze subsidieregeling van de gemeenten in Zuid-Limburg kunnen we als Parkschool zorg in de school halen voor leerlingen die voorheen in aanmerking kwamen voor een individuele beschikking vanuit de jeugdwet.

Samen werkt beter
Nu we op deze manier zorg aan onderwijs koppelen hebben we in plaats van meerdere gezichten, vaste zorgmedewerkers in de groep. Zo kunnen we samen preventiever werken en alle kinderen het onderwijs en de ondersteuning geven waar ze recht op hebben. We halen het beste uit twee werelden. Dankzij doelgroep-arrangementen onderwijs en zorg krijgen kinderen op de Parkschool het onderwijs en de ondersteuning waar ze recht op hebben.

Sinds het DGA kunnen we preventiever werken, er is meer rust in de klas en in de school. Ons onderwijspersoneel is didactisch en pedagogisch geschoold en stemt samen met het zorgpersoneel de onderwijs & zorgbehoefte zo goed als mogelijk af. Er wordt geregeld geëvalueerd. Tijdens oudergesprekken en knooppunten is dan naast ons onderwijspersoneel ook de zorgmedewerker aanwezig.

Dankbaar
Leerkrachten, begeleiders en ouders zijn lovend, de resultaten zijn indrukwekkend. De video geeft een mooi beeld van de samenwerking tussen de Parkschool en Daelzicht en de toegevoegde waarde van deze aanpak.

Zo zeggen leerkrachten: “Het feit dat er een pedagoge in de klas aanwezig is die ervoor kan zorgen dat het hoofdje van het kind leeg gaat, zorgt ervoor dat er optimaal onderwijs verzorgd kan worden. Door het DGA kunnen we ook veel preventiever werken.” Ook de ouders zijn enthousiast over het DGA: “Als deze zorg niet werd geboden, had mijn kind misschien niet naar school kunnen gaan. We zijn heel dankbaar dat ze nu wél naar school kan, zoals ieder ander kind. Ik ben heel enthousiast over DGA en ik gun dit ieder kind en de ouders!