Als Parkschool hebben we maken met verschillende Samenwerkingsverbanden (SWV) zowel voor het SO-PO als voor het VSO-VO.
Welk SWV voor U van belang is, is afhankelijk van de woonplaats waar U woont.
In onderstaande lijst vindt U alle websites van de verschillende SWV waar de Parkschool mee samenwerkt.

www.swvpowestelijkemijnstreek.nl

www.swvvowestelijkemijnstreek.nl

www.passendonderwijszuid.nl

met een verwijzing naar Westelijke Mijnstreek PO,
Maastricht Heuvelland PO, Heerlen PO.
Maastricht Heuvelland VO en Parkstad VO.
Midden Limburg PO en Midden Limburg VO