Onze school doet mee aan onderstaande inzamelactie:

We verzamelen batterijen via Stibat. Stibat is de afkorting voor Stichting Batterijen.
Deze stichting is opgericht door fabrikanten en importeurs van batterijen.
De stoffen uit lege batterijen worden ondermeer gebruikt voor allerlei metalen producten.
Op onze school staat een inzamelton voor de lege batterijen in het technieklokaal.
Kijk ook op de site https://www.legebatterijen.nl/basisscholen