In het jaarverslag leggen we verantwoording af voor het schooljaar 2020-2021 qua onderwijs met accenten op o.a. de volgende gebieden: kengetallen, opbrengsten, kwaliteit, onderwijsresultaten, zorgstructuur en professionalisering.
Klik op de link om het verslag te lezen.

Jaarverslag 2020-2021