De Parkschool valt onder Stichting Kindante.
Ze verzorgen onderwijs in verschillende gemeentes.
Elk kind is uniek en alle kinderen zijn gelijkwaardig.
Zie  www.kindante.nl

Voor de ouders is er heel veel informatie beschikbaar.
Denk aan leerplicht, gedragscode ICT, medezeggenschap op school,
Protocol Huiselijk geweld en kindermishandeling enz.
Deze documenten kunt u terugvinden door op onderstaande link te klikken.

https://www.kindante.nl/bestandsMap/971/Kaders?parentId=441