Schoolgids

 

Een belangrijke leidraad in het onderwijs vormt onze schoolgids. Hierin staat wat er van de school verwacht mag worden met betrekking tot het onderwijs en de verdere opvang van de leerlingen.

Download hier de schoolgids 2023-2024 Parkschool