Schoolondersteuning

Klik op de link om het schoolondersteuningsprofiel van de Parkschool SO te lezen:
WEB-12QN-Parkschool-PO3104-SOP2021

POS (V)SO Schoolrapport:

Dit schoolrapport geeft u inzicht in de ondersteuning die de school een leerling kan bieden, in de ambities die de school heeft om zich hierin te ontwikkelen en hoe dat verloopt. Dit rapport voldoet aan de inhoudelijke eisen die de Inspectie stelt aan een schoolondersteuningsprofiel (SOP).
Zie: POS Schoolrapport VSO 2020-2021