Door onderwijs, vorming en opvoeding bereikt de Parkschool in samenspraak met ouders/verzorgers, voor elk zeer moeilijk lerend kind een zo optimaal mogelijke zelfstandigheid. Wij willen de leerling een aantal voor hem/haar zinvolle functionele en doelmatige vaardigheden en attitudes bijbrengen die van wezenlijk gelang zijn om tot een persoonlijk niveau van zelfstandigheid te functioneren te komen.

Zie hiervoor het OMJS schoolplanlight Parkschool 2019-2023