Arbeidsoriëntatie/Leerwerkplekken en Stage binnen de Parkschool

De VSO leerlingen van de Parkschool hebben de mogelijkheid om stage te lopen. Het uitgangspunt zijn de competenties van de leerlingen, mogelijk aan de hand van de SIWIT (arbeidsinteressetest). Voor alle leerlingen is een ontwikkelingsperspectief met hieraan gekoppelde uitstroomprofielen leidend. De stages zijn hierbij ondersteunend en richtinggevend. Binnen het VSO zijn diverse vak- en vormingsgebieden nauw verbonden met de voorbereiding op stage en werk: Huishoudkunde, techniek, zorg voor tuin en dier, sociale vaardigheidstraining, Leren leren, arbeidstraining.
De leerwerkplekken en stageplekken zijn gerelateerd aan de mogelijkheden en wensen die onze leerlingen hebben en hangen samen met de fase waarin de leerling zich bevindt. Binnen de opbouw naar stage worden diverse fasen doorlopen. Zie de schoolgids.