Plaatsing nieuwe leerlingen schooljaar 2024-2025

De Parkschool doet altijd haar best om een passende plek te vinden voor leerlingen die het beste op de Parkschool passen. We zijn flexibel en creatief bij het vinden van een plek in de klas voor elke leerling. We kijken daarbij naar wat de leerlingen nodig hebben, hoeveel leerkrachten en (zorg)ondersteuners nodig zijn en hoe de groepsdynamiek in de klas is. Dit betekent dat niet elke klas evenveel leerlingen kan hebben. We overleggen en denken steeds goed na om te beslissen hoeveel en welke leerlingen in een klas geplaatst kunnen worden.

De Parkschool is een mooie en ruime school, maar we hebben bijna het maximale aantal leerlingen bereikt in de klassen en het gebouw. Dit vraagt extra zorgvuldig overleg over groepsgrootte, het samenstellen van de klassen en een goede voorbereiding, zodat we het schooljaar ook goed kunnen beginnen. Daarom moeten we vanaf nu (01-06-2024) tegen ouders die hun kind nu nog aanmelden, of dit recent hebben gedaan, zeggen dat we niet kunnen garanderen dat hun kind na de zomervakantie geplaatst kan worden. We vinden dit erg vervelend omdat we elk kind graag een passende plek willen bieden. Tegelijkertijd willen we ook goed en op een verantwoorde manier onderwijs blijven geven en daarvoor hebben we genoeg voorbereiding, ruimte en faciliteiten nodig.

We zoeken naar oplossingen en verwachten dat we voor leerlingen die we niet meteen na de zomervakantie kunnen plaatsen, wel een plek kunnen vinden na de herfstvakantie of kerstvakantie.